Moment, Hız ve Güç Hesabı
Moment :  Kuvvetin bir cismi, bir nokta yada eksen etrafında dondürme etkisini beliryen vektör, Nm veya Lb. In ile ölçülür.
Hız          :  Birim zamandaki dönme miktarı (devir/dakika veya rpm)
Güç         : Belli bir iş yapmanın hızı yani birim zamanda yapılan iş miktarı , Watt veya Beygir Gücü(HP) ile ölçülür.

Moment (N.m) = 9.5488 x Güç (kW) / Hız(RPM).
AC motorlarda güç hesaplanırken motor momenti ile açısal hız çarpılır. ( P = T x w ) Motorun gücü aynı zamanda (P), motorun akımı ve gerilimi ile güç faktörünün çarpımına eşittir. ( P = √3 x V x I x COS φ ) Açısal hız ise motorun frekansının ( motorun bir saniyede tamamladığı tur sayısının) pi sayısı ile çarpımının iki katıdır. ( w = 2 x pi x f ) 

Moment Hesabı (Güç ve Hız Giriniz)

Güç
Hız(devir)
  Moment(Torque)  

Güç Hesabı (Moment ve Hız Giriniz)

Moment(Torque)
Hız(devir)
  Güç  
Tork, matematiksel olarak bir nesnenin açısal momentum değişim oranı olarak tanımlanır. Torkun tanımı, bir nesnenin açısal hızından veya atalet momentinden birinin veya her ikisinin de değiştiğini belirtir. Moment, bir nesneyi bir eksen etrafında döndürme eğiliminde kullanılan bir veya birden fazla uygulanan kuvvetin genel terimidir, ancak nesnenin açısal momentumunu değiştirmek zorunda kalmaz (fizikte tork olarak adlandırılan kavram) Örneğin, bir ivmeye neden olan bir şafta uygulanan bir dönme kuvveti, mesela bir dinlenme hareketi sırasında hızlanan bir matkap ucu, moment olarak adlandırılan bir momentle sonuçlanır. Aksine, bir kiriş üzerindeki bir yanal kuvvet bir moment üretir (eğilme momenti olarak adlandırılır), ancak kirişin açısal momentumu değişmemektedir, bu eğilme momentine bir tork denilmemektedir.
 Copyright © 2013-2022 ONIKS KONTROL SISTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. A.Ş, All Rights Reserved@ Girne Mah. Irmaklar Sok. Küçükyalı İş Merkezi. A Blok No:3 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel. +90 216 504 14 42 info@onxcontrol.com