Kablo Kesiti Hesabı

Gerilim  Devrenin voltajını girin. Tek fazlı gerilimler genellikle 115V veya 120V, üç fazlı gerilimler genellikle 208V, 230V veya 480V'dir.
Akım Devreden akacak maksimum akımı amper olarak girin. Motorlar için, kablo boyutlandırması için plaka değerini 1.25 ile çarpmanız önerilir.
Faz Sayısı Devredeki faz sayısını seçin. Bu genellikle tek fazlı veya üç fazlıdır. Tek fazlı devreler için üç tel gereklidir. Üç fazlı devreler için dört tel gereklidir. Bu tellerden biri daka küçük boyutlandırılabilen bir toprak telidir
Yalıtım İletken üzerindeki yalıtımın termal değerini seçin.
İletken Telde iletken olarak kullanılan malzemeyi seçin. Genelde iletken olarak bakır veya alüminyum kullanılır.
Döşeme Devrenin kablo döşeme biçimini seçiniz.
Gerilim Düşümü Voltaj düşüşünün maksimum yüzdesini seçin. % 5 gerilim düşüşünü aşmamanız önerilir.
Mesafe Devredeki kabloların tek yönlü uzunluğunu metre olarak girin.
Gerilim(Volt) Akım(Amper)
Faz Sayısı Yalıtım Tipi
İletken Tipi Döşeme Tipi
Gerilim Düşümü(Volt) Mesafe(Metre)
Hesaplanan Kablo Boyutu 4 AWG 5.19 mm2
Hesaplanan Gerilim 368.6 V

İletken Telin Boyutlandırması

    Ulusalarası elektriksel standartlar, aşırı ısınmayı, yangın ve diğer tehlikeli koşulları önlemek için elektrik iletkeninin boyutlandırılması için şartlar sağlar. Birçok farklı uygulama için iletkenin doğru boyutlandırılması karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Amper, bir devreden akan elektrik akımının ölçüsüdür. Bir iletkenin akım şiddeti, bu iletkenin güvenli bir şekilde akıtabileceği amper değerini belirler. Bir iletkenin uygulamanız için uygun bir şekilde boyutlandırılması için,akım kapasitesi değerleri bilinmelidir. Bununla birlikte, ortam sıcaklığı ve iletken izolasyonu gibi birçok farklı dış faktör, bir telin akım kapasitesini belirlemede rol oynar.

   İletken akımı belirli bir elektrik yükünde belli bir sıcaklık artışını aşmayacak şekilde hesaplanır. Bir iletkenin ısınması doğrudan devre içindeki I2R kayıplarından kaynaklanabilir. Bir iletken uzunluğu direnci ile doğru orantılıdır. Bununla birlikte, bir iletkenin kesit alanı da iletkenin direncini değiştirmek için değiştirilebilir. İletkenin kesitini arttırarak (veya telin boyutunu arttırarak) direnç azalır ve izin verilen akım kapasitesi artar. İletkenlerin boyutlandırılması sırasında büyük iletkenlerin masraflı olabilmesi ve kurulumunun güç olabilmesi nedeniyle veyahut küçük iletkenlerin potansiyel bir tehlikeye neden olabileceği için dogru karar vermelisiniz.

   Temel uygulamalar için iletken boyutlandırmak için yukarıdaki hesap makinesini kullanın veya kablo amperlik değerleri için kablo amperistik grafiklerinden yararlanın.

Gerilim Düşümü

   Gerilim düşümü, kablo boyunun uzun olduğu uygulamalarda mühendisler ve elektrikçiler için bir sorun olabilir. Devredeki voltaj düşüşü, kablo boşluğu çok küçük veya kablo uzunluğu çok fazla ise oluşabilir. Gerilim düşüşünün bir sorun oluşturabileceği uzun iletkenli çalışmalarda gerilim düşüşünü belirlemek için Gerilim Düşümü Hesaplayıcısını kullanın.

Elektrik Motorları

   Tek fazlı motorlardan üç fazlı AC motorlara, düşük ve yüksek voltajlı DC motorlara, senkron ve asenkron motorlara kadar birçok farklı türde elektrik motoru vardır. Bir veya daha fazla elektrik motoruyla besleme tasarlarken, hesaba katılması gereken önemli şeyler vardır. Bir motorun yolverme(kalkış) akımı bazen motorun tam yük amperinin 7 katına kadar ulaşabilir.

   Motor kablosu boyutu acil durumda bu sorunu gidermek için tasarlanmalı ve aynı zamanda motorun sürekli tam yük akımı da sağlanmalıdır. Ayrıca, motor besleyici ve dal devrelerini tasarlarken tasarlanacak motor sargı koruması ve termal hususlar da vardır.
Copyright © 2013-2023 ONIKS KONTROL SISTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. A.Ş, All Rights Reserved Girne Mah. Irmaklar Sok. Küçükyalı İş Merkezi. A Blok No:3 Maltepe/İstanbul/Türkiye Tel. +90 216 504 14 42 info@onxcontrol.com .